Kariera

Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy to członkowie korpusu służby cywilnej, w którego skład wchodzą osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających.

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej.

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia następujące wymagania, określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej:

 • jest obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy),
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Służba cywilna

Wszystkie oferty pracy w służbie cywilnej możecie Państwo znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronach Serwisu Służby Cywilnej.

Praktyki studenckie

Główny Inspektorat Sanitarny uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu: +48 22 536 14 36 lub m.gulajew@gis.gov.pl.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w GIS

 • Starszy specjalista do spraw IT
  dodano 09.04.2018, ważne do 23.04.2018 Warszawa
  Więcej
 • Starszy specjalista w departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
  dodano 05.02.2018, ważne do 15.02.2018 Warszawa
  Więcej