Działalność gospodarcza

Informacje podstawowe
 • Odpady medyczne Więcej
 • Prekursory narkotyków kategorii 2 i 3 Więcej
 • Informacje ogólne - akty prawne regulujące zagadnienia dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych Więcej
 • Składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych Więcej
 • Import żywności z krajów trzecich objętej rozporządzeniami unijnymi Więcej
 • Wykaz przejść granicznych Więcej
 • Zasady znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej Więcej
 • Znakowanie wyrobów piekarskich wyprodukowanych z użyciem kwasu askorbinowego Więcej
 • Informacja dotycząca wymagań wskazanych w decyzji wykonawczej Komisji w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylającej decyzję 2008/289/WE (2011/884/UE) zmienionej decyzją wykonawczą Komisji 2013/287/UE Więcej
 • Grzyby, przetwory grzybowe, środki spożywcze zawierających grzyby, grzybów świeżych i suszonych - wprowadzanie do obrotu lub do produkcji Więcej
 • Zasady wprowadzenia żywności genetycznie zmodyfikowanej do obrotu w UE Więcej
 • Uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej Więcej
 • Produkcja żywności w warunkach domowych Więcej
 • Wymagania higieniczne, system HACCP, GHP, GMP Więcej
 • Informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających/prowadzących działalność w sektorze spożywczym Więcej
 • Akty prawne – wymagania dotyczące żłobków Więcej
 • Realizacja inwestycji – kontrola wymagań higienicznych i zdrowotnych Więcej
 • Rzeczoznawca do spraw sanitarno-higienicznych Więcej
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Więcej
 • Żywność przywożona z innego kraju UE Więcej
 • Zbiorowy transport publiczny – wymogi sanitarne Więcej

Artykuły (26)

24.04.2018
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i higieną jej produkcji w restauracjach i w małej gastronomii w sezonie letnim
Czytaj dalej
23.04.2018
Unijny Rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
Czytaj dalej
23.04.2018
Import żywności objętej rozporządzeniem krajowym
Czytaj dalej
23.04.2018
Informacja dla przedsiębiorców – nieautoryzowane w Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowane siemię lniane „Triffid” FP967 z Kanady - zmiana protokołu próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia lnianego eksportowanego do UE
Czytaj dalej
Sprawdź podstawowe informacje:
Dla obywatela
Sprawy konsumenckie - zdrowie, żywność, wypoczynek itp.
Więcej
Dla przedsiębiorcy i instytucji
Prowadzenie i działalność biznesu, szkół, szpitali
Więcej
Dla szkół i dzieci
Materiały edukacyjne, szkolnictwo, dzieci, kobiety w ciąży i młode matki
Więcej
Pokaż wszystkie