Żywność i woda

Informacje podstawowe
 • Etykieta źródłem informacji Więcej
 • Polski Punkt Koordynacyjny EFSA Więcej
 • Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli (MANCP) Więcej
 • Naturalne wody mineralne Więcej
 • Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun Więcej
 • Żywność dla określonych grup - szczegółowe wymagania prawne Więcej
 • Kategorie żywności dla określonych grup Więcej
 • Suplementy diety oraz żywność wzbogacana - wymagania ogólne Więcej
 • Powiadomienie o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych oraz żywności dla określonych grup Więcej
 • Suplementy diety - szczegółowe wymagania prawne Więcej
 • Żywność wzbogacona - szczegółowe wymagania prawne Więcej
 • Grzyby i przetwory grzybowe Więcej
 • Urzędowe kontrole żywności zmodyfikowanej genetycznie Więcej
 • Oficjalne stanowisko Polski wobec GMO Więcej
 • Wymagania ogólne dla żywności genetycznie zmodyfikowanej Więcej
 • Kompetencje resortów w zakresie GMO Więcej
 • Informacja o ostatnio opracowanych i opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny polskich wersjach językowych norm wykorzystywanych w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Więcej
 • Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – podstawowe akty prawne Więcej
 • Pływanie - podstawowe akty prawne Więcej
 • Kąpieliska - podstawowe akty prawne Więcej
 • Opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” Więcej
 • Twardość wody Więcej
 • Nowa żywność Więcej
 • Badanie żywności Więcej

Artykuły (33)

24.04.2018
Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i higieną jej produkcji w restauracjach i w małej gastronomii w sezonie letnim
Czytaj dalej
20.04.2018
Grzyby w gastronomii
Czytaj dalej
20.04.2018
Grzyby - wartość odżywcza i przydatność kulinarna
Czytaj dalej
18.04.2018
Sprawdź jakość wody w kąpieliskach w Polsce
Czytaj dalej
Sprawdź podstawowe informacje:
Dla obywatela
Sprawy konsumenckie - zdrowie, żywność, wypoczynek itp.
Więcej
Dla przedsiębiorcy i instytucji
Prowadzenie i działalność biznesu, szkół, szpitali
Więcej
Dla szkół i dzieci
Materiały edukacyjne, szkolnictwo, dzieci, kobiety w ciąży i młode matki
Więcej
Pokaż wszystkie