Wszawica jest chorobą pasożytniczą, wywołaną przez wesz głowową. Przez wielu, choroba ta traktowana jest jeszcze stereotypowo, jako coś wstydliwego. Należy jednak pamiętać, że wszawica nie zawsze wynika z zaniedbań higieny czy długości włosów. Wesz ludzka, może się pojawić na każdej głowie i w każdym wieku. Problem wszawicy częściej dotyka dzieci, przebywających w dużych skupiskach: w szkołach, przedszkolach na koloniach. Dzieci nie zachowują dystansu, podczas zabawy stykają się głowami, śpią razem, pożyczają sobie szczotki czy gumki do włosów, zakładają nie swoje czapki.

 

Objawy wszawicy

Pierwszym sygnałem wskazującym na obecność wszawicy jest uporczywe swędzenie, najbardziej intensywne w miejscu występowania pasożytów tj. okolicy skroniowej, ciemieniowej i potylicznej głowy. Swędzeniu może towarzyszyć zaczerwienienie głowy, szczególnie na linii włosów lub za uszami. Mogą również występować drobne ranki
i zadrapania spowodowane uporczywym świądem i drapaniem.

 

Jak leczyć?

W przypadku zdiagnozowania wszawicy należy bezwzględnie leczyć nie tylko samego pacjenta, ale także obserwować i ewentualnie leczyć całe bliskie otoczenie. Do zwalczania wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu, dostępnego w aptekach, który skutecznie zlikwiduje pasożyty. W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem a następnie go staranie oczyścić. Kurację należy powtórzyć po 7-10 dniach. Specjalnym czynnościom poddane powinny być również rzeczy osobiste osoby zarażonej i osób z najbliższego otoczenia.

 

Profilaktyka wszawicy

Dobre nawyki higieniczne i wiedza na temat wszawicy pozwolą na wczesne wykrycie obecności pasożytów i ich szybką eliminację.

Zastosowanie kilku prostych zasad może uchronić nas i nasze dzieci przed wszawicą

  • Dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami);
  • Staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów;
  • Podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka;
  • Przypominaj dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny osobistej;
  • Uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).