Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może doprowadzić np. szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko małego przedmiotu. Zadławienie jest stanem zagrożenia życia, z którym można się spotkać na co dzień.

  • Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!
  • Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętajmy, udzielając pierwszej pomocy możesz uratować komuś życie!

 

Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112.

Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy rozpocząć reanimacje.

 

W stosunku do niemowląt (dziecko do 1 roku życia), obowiązują inne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu.

  • Jeżeli widać w buzi jakiś przedmiot, należy spróbować go wyjąć. Jeśli nie można tego zrobić jednym delikatnym ruchem należy zaniechać tę czynność. Wyciągnąć można tylko takie ciała obce, które widać;
  • Jeśli kaszel nie był efektywny, a niemowlę jest przytomne/ oddech staje się utrudniony/sinieje/bezgłośnie kaszle/ nie może wydać żadnego dźwięku, należy bezzwłocznie rozpocząć akcję pierwszej pomocy!

 

Jeśli dziecko straciło przytomność, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112 oraz rozpocząć reanimacje!